VOOR TOEGANKELIJKE MONDZORG VOOR IEDEREEN

Wij zetten ons in voor een nieuwe benadering en de transformatie van mondzorg. Wij streven ernaar om deze inclusiever, toegankelijker én positiever te maken voor mensen met zichtbare en niet-zichtbare beperkingen, maar ook voor hun verzorgers, de mondzorgprofessionals en alle andere betrokkenen.